Komplexne realizujeme interiéry - stavebnú časť, technické vybavenie a nábytok.

O nás

Vychádzame z individuálnych požiadaviek a nárokov investora pre priestor, v
ktorom vytvárame osobitú atmosféru designu prostredia s garanciou vysokej
kvality pri použití najmodernejších materiálov.

Spoločnosť S-PROGRESS, s.r.o. komplexne realizuje interiéry, stavebnú časť, technické vybavenia budov ako aj prvky nábytku a vybavenie. Kancelársky nábytkový systém tvoria prvky, ktoré umožňujú vytvárať ideálne vybavenie pracovísk. Dokonalé konštrukcie jednotlivých interiérových prvkov, súlad tvarov a farieb poskytujú príjemné pracovné prostredie. Každý typový prvok je možné doplniť výrobou atypických častí podľa požiadaviek aj s kancelárskymi doplnkami. Okrem interiérov realizujeme stavebné diela, rekonštrukcie objektov s technickým vybavením budov.